Любовна поезия

Без(д)умно

Без(д)умно

Знаеш ли колко си хубава,  

знаеш ли… 

Ти, мое възвърнато чувство, 

като отминала рана си хубава, 

като бъдещо щастие прекрасна си. 

 

Ти знаеш ли колко си хубава,  

знаеш ли… 

Ти, моя икона невярваща… 

Сякаш дяволи скрити в очите ти 

чертаят ангелски дири в душата ми. 

 

Ти знаеш ли колко си хубава,  

знаеш ли… 

А даже не знаеш за мене, 

за моите мисли несбъднати, 

молитви до днес неизречени. 

 

Ти знаеш ли колко си хубава,  

знаеш ли… 

Да можех ръката ти нежна 

в сърцето ми цяла да сложа 

и всичко чрез нея да видиш… 

 

Тогава и Бог ще признае, 

че този свят е безсмислен, 

ако те няма в него. 

 

03.05.2020 г.

Добавете коментар