Най-новите

05 февруари 2022
05 февруари 2022
18 Септември 2021
03 май 2020
17 февруари 2019
17 февруари 2019
05 февруари 2017
12 Декември 2016
11 февруари 2016

Рулетка

Твоят верен брат

Ще бъда твоя верен брат
от днес - довчерашен любим.
Ще бъда глух, ще бъда сляп
за спомена неизлечим.